Ελέγχοι Προόδου

Σας ενημερώνουμε ότι στις  24/6/2016 θα  παραδίδονται οι έλεγχοι  προόδου των μαθητών   της  Α’  και Β’  Λυκείου από τις 10:00 έως τις 13:00 .

Οι έλεγχοι  επίδοσης, τα απολυτήρια και οι βεβαιώσεις πρόσβασης  των μαθητών  της  Γ’  λυκείου θα δοθούν  την Τρίτη 28/6/2016 από τις 10:00 έως τις 13:00 .