Έναρξη σχολικής χρονιάς

Ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα , στις 9:15 . Στη συνέχεια οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία.