ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Το Σχολείο μας δέχεται τους γονείς για ενημέρωση από τους διδάσκοντες κάθε Τετάρτη 9 πμ με 1 μμ.