Επιλογή Πρακτορείου για την εκδρομή της Β’ τάξης στην Σύρο

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ τάξης , στην  Σύρο , αφού εξέτασε τις προσφορές από τα τέσσερα ταξιδιωτικά γραφεία , επέλεξε ομόφωνα  τον μειοδότη που είναι το At Holidays, για το ξενοδοχείο  HERMES, με κόστος για κάθε μαθητή  140 €.