Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη, της Α’ τάξης στο Βόλο.

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αφού αξιολόγησε τις προσφορές  από τα πέντε ταξιδιωτικά γραφεία , επέλεξε ομόφωνα το ταξιδιωτικό γραφείο OUR TRAVEL, για το ξενοδοχείο  KALLONI HOTEL , ως τη  χαμηλότερη   τιμή  μεταξύ των προσφορών  .