Κωδικοί μηχανογραφικών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έρχονται στο Λύκειο για κωδικό καθημερινά 9:00-13:00 τον μήνα Ιούνιο. Οι υποψήφιοι με το 10% πρέπει να έχουν μαζί τους το καρτελάκι του υποψηφίου.