Εργασίες Μαθητών

1η Τάξη – Εφαρμογές Πληροφορικής

 ergasia Διονύσης Μ.  ΕΛΛΗ Μ. Έλλη Μ.
 Jumping_frog_2 Σάμι Μ.