Εκδρομή της Γ’ τάξης

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017  η επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών  για την επιλογή πρακτορείου για την τριήμερη εκδρομή της   Γ’  τάξης , στην  Καλαμάτα αφού αξιολόγησε τις  προσφορές και των επτά γραφείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον  επέλεξε , το πρακτορείο  At Holidays για το ξενοδοχείο  PHARAE  PALACE  ως την πλέον συμφέρουσα, προσφορά  .